Fujitsu Carrier Sheet Set for FI/iX-Series Scanners

$45.50

  • Fujitsu fi-7140 Carrier Sheet
  • Fujitsu fi-7240 Carrier Sheet
  • Fujitsu fi-7160 Carrier Sheet
  • Fujitsu fi-7260 Carrier Sheet
  • Fujitsu fi-7180 Carrier Sheet
  • Fujitsu fi-7280 Carrier Sheet
  • Fujitsu ScanSnap IX100 Carrier Sheet
  • Fujitsu ScanSnap IX500 Carrier Sheet
  • Fujitsu┬áScanSnap IX1500 Carrier Sheet
SKU: PA03360-0013 Category: