Fujitsu fi-7800/7900 Separator Roller

$39.95

  • Fujitsu fi-6800 Separator Roller
  • Fujitsu fi-7800 Separator Roller
  • Fujitsu fi-7900 Separator Roller
  • Replace every 600,000 sheets or one year
SKU: PA03800-K012 Category: